Flexibilní formy práce jako příležitost pro ženy na Šumpersku

Projekt je zaměřen na podporu 20 žen s dětmi do 15 let věku či žen starších 55 let z okresu Šumperk v Olomouckém kraji. Hlavním cílem je uplatnění účastnic projektu na trhu práce a zvýšení nabídky flexibilních forem práce. 5 zúčastněným ženám bude vytvořeno pracovní místo s podporou mzdového příspěvku na dobu 6-12 měsíců. Současně dochází ke spolupráci se zaměstnavateli, která spočívá ve vzdělávání a motivaci pro zvýšení nabídky flexibilních forem práce na Šumpersku. Jednou z aktivit projektu je JOB BURZA - regionální trh práce, jejímž cílem je podpora rovných příležitostí, nabídky vhodných pracovních míst a propojení účastníků projektu se zaměstnavateli.

Bližší informace najdete v informačním letáku ZDE.

Kontakt: Eva Škrabalová, tel: 777 606 368, e-mail: info@bec-coop.cz.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 5. 2018

Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Vzdělávání v počítačových dovedností pro osobní a profesní rozvoj

Projekt je zaměřen na rozvoj počítačových dovedností zejména osob starších 50 let, kteří mají nedostatečné znalosti v této oblasti. Projekt je zaměřen na snížení rozdílů v počítačové gramotnosti mezi mladšími a staršími generacemi. Zvýšení počítačové gramotnosti těchto osob vede k vyšší šanci jejich uplatnění se na trhu práce a snižování rizik vedoucích k jejich sociálnímu vyloučení. Oproti běžným vzdělávacím programům v této oblasti tento trénink obsahuje i navazující odbornou přípravu pod vedením lektora a poradce. BEC družstvo realizuje projekt ve spolupráci se 4 zahraničními partnery:

Cílem projektu je výměna zkušeností a osvědčených postupů v oblasti počítačových služeb. Jsou realizována školení mezi partnery a dochází k rozvoji společného vzdělávacího programu, který bere v úvahu nejen podporu v oblasti počítačových dovedností, ale má také za cíl směřovat k sociálnímu a profesnímu rozvoji.

Bližší informace v angličtině najdete ZDE.

Projekt je realizován z programu ERASMUS +.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.


Podnikatelsko-zaměstnanecká centra - Šance pro Moravskoslezský kraj
Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00065

BEC družstvo je příjemcem příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření 5 pracovních míst k ověření udržitelnosti podnikatelských aktivit podpořených osob v rámci projektu CpKP MRSK.

Doba realizace projektu: 1.3. 2015 - 30.11. 2015.

Bližší informace nejdete na facebooku ZDE.Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva - Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/91.00189

BEC družstvo je příjemcem příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření 4 pracovních míst k ověření udržitelnosti podnikatelských aktivit podpořených osob v rámci projektu CpKP MRSK.

Doba realizace projektu: 1.3. 2013 - 30.11. 2014.


Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na lokálním trhu práce - projekt č. CZ.1.04/3.4.04/88.00362

Projekt nabízí 30 ženám okresu Šumperk věkové kategorie nad 50let věku možnost získat nové znalosti a dovednosti pro jejich zlepšení postavení na trhu práce. Účastnícím nabízíme rekvalifikační kurz „Základy podnikání“, specializovaný kurz „Aktivní žena 50+“, pracovní a bilanční analýzy zpracované odborníkem. Deseti zúčastněným ženám nabídneme také pracovní místo na dobu 6-12 měsíců u spolupracujících zaměstnavatelů a podporu při zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

V rámci projektu zavedeme cílené opatření pro zlepšení rovných příležitostí v postavení žen 50+ na trhu práce. Umožníme vybraným účastnicím objevit svůj potenciál prostřednictvím inovativních nástrojů projektu, kterými jsou Job klub a Job burza. Dotkneme se gender stereotypů a společensky zažitých sociálních rolí žen 50+. Zvýšíme povědomí firem o možnostech a výhodách v zaměstnávání naší cílové skupiny.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR - GP3.4.- Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

Bližší informace se dozvíte na www.aktivnizena50.cz

Leták projektu Facebook stránka

Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center
Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/63.00197

BEC družstvo je příjemcem příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření 3 pracovních míst v rámci projektu CpKP MRSK č. CZ.1.04/2.1.01/63.00197 - podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko –zaměstnaneckých center.

Doba realizace projektu: 13.2. 2012 - 31.1. 2013.Projekt partnerství Grundtvig č. 12-Pp-GRU-043 (T-ISSE)


Seznam partnerských institucí:

  • ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada
  • Lascaux SrL
  • Business Innovation Brokers S. Coop.
  • Zalai Falvakért Egyesület
  • Craigmillar Opportunities Trust
  • Sdružení EDUKOL, o.s.
  • BEC družstvo - Business and Employment Co-operative
  • Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah

Více informací najdete na webových a e-learningových stránkách projektu.

Doba realizace projektu 1.8. 2012 - 30.6.2014

2012 | MOONS DESIGN