MÁŠ NA TO - Akcelerační program na území MAS Šumperský venkov

Cílem akce je připravit účastníky projektu na vstup do akceleračního programu: MÁŠ NA TO aneb venkovský podnikatelský akcelerátor na území MAS Šumperský venkov a vybrat nejvhodnější kandidáty, tj. osoby, které chtějí změnit své uplatnění na trhu práce formou zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Výstupem akce bude REGISTR ZÁJEMCŮ (10-20 zájemců), kteří odevzdají motivační dopis, životopis a REGISTR ÚČASTNÍKŮ (10-15 osob), se kterými budou podepsány vstupní dokumenty do projektu a zúčastní se akceleračního programu v roce 2019. 2 osoby budou podpořeny v testování podnikání v rámci struktur BEC družstva na období 6 měsíců. 50-70 hodin poradenství bude poskytnuto všem účastníkům akceleračního programu v roce 2019. 2 běhy akceleračního programu se uskuteční v roce 2019 – jaro (březen – květen 2019) a podzim (září – listopad 2019).

Práce s účastníky bude probíhat formou workshopů:

 • Vysvětlení principu venkovského podnikatelského akcelerátoru,

 • test podnikatelských dovedností,

 • vstupní dotazování (Postavení na trhu práce a Diagnostika)

 • zpracování podnikatelského plánu využitím metody Lean Canvas.

Kontakt:

 • Ivo Škrabal, Tel: 777 793 714, E-mail: info@bec-coop.cz

Doba realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Projekt MÁŠ NA TO – Akcelerační program na území MAS Šumperský venkov je financován z prostředků Olomouckého kraje.Máš na to aneb od nápadu k podnikání - Venkovský podnikatelský akcelerátor

Cílem projektu je umožnit osobám z území MAS Šumperský venkov začít s vlastním podnikáním. Svými aktivitami připravuje účastníky projektu na různá úskalí spojená s rozjezdem vlastního podnikání formou systematického poradenství.

Celý projekt je rozdělen do tří cyklů, se kterými souvisí doprovodné aktivity. Vybraní účastníci dostanou nabídku testování svého podnikání pod hlavičkou podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva jako jeho zaměstnanců.

V případě zájmu o vstup do projektu vyplňte přihlášku ZDE. Pokud máte připraven životopis a motivační dopis, prosíme o vložení přímo do přihlášky. Případně stačí dodat osobně na prvním setkání nebo e-mailem na info@bec-coop.cz.

Bližší informace a dokumenty ke stažení najdete zde:

Kontakty:

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020

Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost.Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce

Projekt je zaměřen na snížení nezaměstnanosti žen nad 55 let věku, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců, z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Svými aktivitami zvyšuje šance k úspěšnému nalezení zaměstnání nebo zahájení podnikání. Nabízíme účastnicím pracovní poradenství a diagnostiku, motivační a specializované workshopy, dotovaná pracovní místa po dobu 6 měsíců, podporu v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev pro rozvoj vlastních podnikatelských nápadů.

Bližší informace najdete v informačním letáku ZDE. Facebookové stránky: Aktivní ženy 55+.

 • Online přihlášku pro zájemce o vstup do projektu naleznete ZDE.
 • Online přihlášku pro zaměstnavatele naleznete ZDE

Kontakt:
Petra Navrátilová, tel: 775 760 348
Eva Škrabalová, tel: 777 606 368, e-mail: info@bec-coop.cz.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2018 - 30. 9. 2020


Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Roma Business Camp

Podnikatelský kemp je akce, kterou realizuje BEC družstvo Šumperk ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v rámci projektu Evropské unie s názvem RARE - Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource. Tento kemp je určen pro ty, kteří mají zájem začít podnikat, vylepšit své podnikání nebo se dozvědět více o tom, jak to s podnikáním v České republice chodí. Kemp bude probíhat formou workshopů, seminářů a aktivního zapojení účastníků do celého dění. Jedná se o první akcelerační program určený pro všechny aktivní obyvatele komunit, sociální pracovníky a osoby, které chtějí rozjet společensky prospěšné podnikání!

Pilotní Roma Business Camp je akcelerační program, který má za cíl rozšířit povědomí o možnostech podnikatelských aktivit u romské menšiny a obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Jednotliví účastníci přinesou vlastní podnikatelské nápady a s podporou a pomocí lektorů je budou hodnotit a vylepšovat. Cílem podnikatelského kempu je uplatnění nezaměstnaných osob v sociálně vyloučených lokalitách pomocí podpory formou rozšíření povědomí o oblasti samostatné výdělečné činnosti a s ní spojené sebe-zaměstnávání.

Bližší informace najdete v informačním letáku ZDE. Webové stránky Roma Business Campu naleznete ZDE

Kontakty:

 • Ivo Škrabal, Tel: 777 793 714, E-mail: info@bec-coop.cz
 • Lucie Spoustová, Tel.: 775 764 419, E-mail: lucie.spoustova@bec-coop.cz


Doba realizace projektu: listopad 2018 - březen 2019Flexibilní formy práce jako příležitost pro ženy na Šumpersku

Projekt je zaměřen na podporu 20 žen s dětmi do 15 let věku či žen starších 55 let z okresu Šumperk v Olomouckém kraji. Hlavním cílem je uplatnění účastnic projektu na trhu práce a zvýšení nabídky flexibilních forem práce. 5 zúčastněným ženám bude vytvořeno pracovní místo s podporou mzdového příspěvku na dobu 6-12 měsíců. Současně dochází ke spolupráci se zaměstnavateli, která spočívá ve vzdělávání a motivaci pro zvýšení nabídky flexibilních forem práce na Šumpersku. Jednou z aktivit projektu je JOB BURZA - regionální trh práce, jejímž cílem je podpora rovných příležitostí, nabídky vhodných pracovních míst a propojení účastníků projektu se zaměstnavateli.

Bližší informace najdete v informačním letáku ZDE.

Kontakt: Eva Škrabalová, tel: 777 606 368, e-mail: info@bec-coop.cz.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 5. 2018

Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Vzdělávání v počítačových dovedností pro osobní a profesní rozvoj

Projekt je zaměřen na rozvoj počítačových dovedností zejména osob starších 50 let, kteří mají nedostatečné znalosti v této oblasti. Projekt je zaměřen na snížení rozdílů v počítačové gramotnosti mezi mladšími a staršími generacemi. Zvýšení počítačové gramotnosti těchto osob vede k vyšší šanci jejich uplatnění se na trhu práce a snižování rizik vedoucích k jejich sociálnímu vyloučení. Oproti běžným vzdělávacím programům v této oblasti tento trénink obsahuje i navazující odbornou přípravu pod vedením lektora a poradce. BEC družstvo realizuje projekt ve spolupráci se 4 zahraničními partnery:

Cílem projektu je výměna zkušeností a osvědčených postupů v oblasti počítačových služeb. Jsou realizována školení mezi partnery a dochází k rozvoji společného vzdělávacího programu, který bere v úvahu nejen podporu v oblasti počítačových dovedností, ale má také za cíl směřovat k sociálnímu a profesnímu rozvoji.

Bližší informace v angličtině najdete ZDE.

Projekt je realizován z programu ERASMUS +.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.


Podnikatelsko-zaměstnanecká centra - Šance pro Moravskoslezský kraj
Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00065

BEC družstvo je příjemcem příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření 5 pracovních míst k ověření udržitelnosti podnikatelských aktivit podpořených osob v rámci projektu CpKP MRSK.

Doba realizace projektu: 1.3. 2015 - 30.11. 2015.

Bližší informace nejdete na facebooku ZDE.Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva - Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti
Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/91.00189

BEC družstvo je příjemcem příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření 4 pracovních míst k ověření udržitelnosti podnikatelských aktivit podpořených osob v rámci projektu CpKP MRSK.

Doba realizace projektu: 1.3. 2013 - 30.11. 2014.


Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na lokálním trhu práce - projekt č. CZ.1.04/3.4.04/88.00362

Projekt nabízí 30 ženám okresu Šumperk věkové kategorie nad 50let věku možnost získat nové znalosti a dovednosti pro jejich zlepšení postavení na trhu práce. Účastnícím nabízíme rekvalifikační kurz „Základy podnikání“, specializovaný kurz „Aktivní žena 50+“, pracovní a bilanční analýzy zpracované odborníkem. Deseti zúčastněným ženám nabídneme také pracovní místo na dobu 6-12 měsíců u spolupracujících zaměstnavatelů a podporu při zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

V rámci projektu zavedeme cílené opatření pro zlepšení rovných příležitostí v postavení žen 50+ na trhu práce. Umožníme vybraným účastnicím objevit svůj potenciál prostřednictvím inovativních nástrojů projektu, kterými jsou Job klub a Job burza. Dotkneme se gender stereotypů a společensky zažitých sociálních rolí žen 50+. Zvýšíme povědomí firem o možnostech a výhodách v zaměstnávání naší cílové skupiny.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR - GP3.4.- Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

Bližší informace se dozvíte na www.aktivnizena50.cz

Leták projektu Facebook stránka

Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center
Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/63.00197

BEC družstvo je příjemcem příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření 3 pracovních míst v rámci projektu CpKP MRSK č. CZ.1.04/2.1.01/63.00197 - podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko –zaměstnaneckých center.

Doba realizace projektu: 13.2. 2012 - 31.1. 2013.Projekt partnerství Grundtvig č. 12-Pp-GRU-043 (T-ISSE)


Seznam partnerských institucí:

 • ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada
 • Lascaux SrL
 • Business Innovation Brokers S. Coop.
 • Zalai Falvakért Egyesület
 • Craigmillar Opportunities Trust
 • Sdružení EDUKOL, o.s.
 • BEC družstvo - Business and Employment Co-operative
 • Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah

Více informací najdete na webových a e-learningových stránkách projektu.

Doba realizace projektu 1.8. 2012 - 30.6.2014

2012 | MOONS DESIGN