BEC družstvo pomáhá klientům identifikovat, utvářet a realizovat zásadní změny, které zlepšují podnikatelskou výkonnost především ve venkovském prostoru.

Náš přístup

Na základě našich zkušeností a práce s velkým počtem organizací z různých sektorů (soukromý, neziskový, veřejný), je náš přístup založený na principech partnerství, důvěry, otevřenosti, profesionalitě a hodnotách - jako jsou hospodárnost, efektivnost a účelnost.

Garantujeme:

 • Poctivý přístup založený na praktických zkušenostech a dovednostech
 • Inovativní a transparentní metody orientované na potřeby klienta
 • Praktickou podporu
 • Flexibilitu
 • Znalosti a zkušenosti z fundraisingu
 • Odbornost

Naše zkušenosti zahrnují hlavní oblasti potřebné pro vytvoření a udržení úspěšného podnikání.

Více informací o družstvu naleznete ZDE.

Najdete nás i na FACEBOOKU.

Podnikání na zkoušku
Mozaika BEC Projekt Máš na to

Roma business camp

 • Podpora podnikání
 • Iniciujeme rozvoj podnikatelských aktivit převážně ve venkovských oblastech a podporujeme inovativní nástroje podpory subjektů vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jejich právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti, obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost. 

  Podporu podnikání definujeme jako cílený proces vedoucí k zajištění udržitelného financování pro subjekty vykonávající ekonomickou aktivitu. 

  Dosahujeme ji prostřednictvím zavádění a využití metody BEC.

 • Projektový management
 • Nabízíme komplexní přístup při přípravě a realizaci projektů pro soukromý, neziskový sektor a veřejnou správu.;

  Zajistíme aplikaci dlouhodobých znalostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové aktivity, které vedou ke splnění požadavků projektu.

  Základním cílem našeho projektového řízení je dodat výsledek – včas, v plné funkcionalitě,  s dodrženými náklady (OTIFOB - On Time, In Full, On Budget).

 • Zaměstnávání
 • BEC družstvo se zaměřuje na získávání financí pro podporu a rozvoj principů sociální ekonomiky. Realizuje programy zaměřené na aktivizaci osob znevýhodněné na trhu práce s cílem dosažení jejich udržitelného zaměstnávání. 

  Zaměřujeme se na vzdělávání, osvětu a inicializaci nových nástrojů podpory zaměstnatelnosti u znevýhodněných jednotlivců a skupin.

  Poskytujeme strukturovaný proces vývoje programů, partnerství a budování kapacit s cílem řešit fyzické, sociální, ekonomické, kulturní a subjektivních překážky, které ovlivňují uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce.

 • Strategické plánování
 • Zavádíme inovativní přístupy, metody a techniky v procesech zkvalitňování systémů řízení. Strategické plánování definujeme jako systematický způsob jak organizovat změny a vytvářet široký konsenzus a společnou vizi pro lepší socio – ekonomický rozvoj obcí, mikroregionů, organizací a firem. 

  Naším cílem je kvalitní proces, jehož cílem je naplánovat a uskutečnit změny, které ovlivní rozvojové potřeby a představy dotčených subjektů. 

  Náš přístup je založen na aktivizaci, tj. vyvolat společnou akci a dosáhnout určitě změny, nikoliv pouze na účelově připraveném rozvojovém dokumentu - tzv. strategickém plánu. 

 • Vzdělávání
 • Ve spolupráci s řadou partnerských organizací se specializujeme na interaktivní vzdělávací programy a školící přístupy, které zahrnují podporu podnikání, poradenské dovednosti, výměnu a šíření příkladů dobré praxe a inovace v sociálním podnikání.

 • Další služby
 • Realizujeme vlastní podnikatelské činnosti založené na principech metody BEC - podnikatelsko-zaměstnaneckých center.

  Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Mám zájem o zasílání novinek

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

2012 | MOONS DESIGN