Svoboda učení
Jana Žouželová


Průvodkyně ve skupině domácích školáků v rámci projektu Svoboda učení Šumperk.Jsem maminka tří dětí a tady se začíná můj příběh. Když jsem byla v roce 2006 v očekávání narození druhého dítka, absolvovala jsem kurz Něžná náruč rodičů, který mě nadchl natolik, že jsem začala pořádat kurzy pro nastávající rodiče, pořádat setkávání a sdílet své zkušenosti. V roce 2008 jsem zakládala společně s kamarádkou Mateřské centrum Vikýrek, kde jsem byla vedoucí aktivit, vedla kroužky pro nejmenší děti a pečovala o chod centra.

Po třech letech jsem dostala impulz Mateřské centrum Vikýrek opustit a založit centrum pro děti a dospělé v Šumperku. Zde jsem se věnovala aktivitám pro děti, hlídání dětí, provozování herny s neomezeným časem vstupu. Pořádala jsem semináře, besedy, kurzy a přednášky pro dospělé. V začátcích podnikání jsem absolvovala kurz Základy podnikání a následně získala podporu v BEC družstvu. Byla to pro mě velmi cenná zkušenost vyzkoušet podnikat. Po dvou letech jsem činnost ukončila.

Nadále se věnuji práci s dětmi. V průběhu let jsem vedla v době letních prázdnin příměstské tábory.

Nyní působím jako průvodce ve skupině domácích školáků v rámci projektu Svoboda učení Šumperk. Ve spolupráci s dalšími průvodci především respektujeme přirozený vývoj dětí, děti hledají a používají vlastní nadání, učí se ptát a dostávat odpovědi, starší děti pomáhají dětem mladším rozumět učivu, vedeme je k důvěře v život a učí se spolupracovat s druhými lidmi, vzdělávací osnovy základní školy jsou přitom zachovány, ale především se učí to, co potřebují pro život.

Jana ŽouželováTel: 773 379 408

E-mail: janazouzel@seznam.cz

http:/svobodauceni.blogspot.cz/


2012 | MOONS DESIGN