Šumperské aktivní ženy


Sdružujeme se a učíme se být úspěšné. Sdílíme zkušenosti, motivujeme se a podporujeme se. Učíme se využívat svých schopností. Pomáháme si v kariéře a v hledání pracovních příležitostí.

Náš příběh:

Spolek „Šumperská aktivní žena“ vznikl jako logické pokračování projektu „ Aktivní žena 50+“. V průběhu dvouletého trvání projektu Aktivní ženy 50+ se ženy scházely, rozvíjely svůj potenciál a vzájemně se podporovaly při vytváření nových pracovních příležitostí a při znovuzařazení do pracovního procesu.

„Šumperské aktivní ženy“ sdružuje ženy a směruje je k optimálnímu využití ženského potenciálu a jeho uplatnění nejen na trhu práce. Vede ženy k využívání svých schopností a ukazuje jim směr jejich dalšího osobního rozvoje.

Získané informace v různých kurzech, workshopech a seminářích slouží ženám jako zpětná vazba o jejich schopnostech, dovednostech a dispozicích. Získávají nové znalosti a objevují svůj talent. Sdružování žen odstraňuje pocity izolace a nepotřebnosti v určitém věku a pomáhá jim v době hledání nového uplatnění na trhu práce nebo nového životního naplnění.

Akce spolku jsou určeny pro širokou veřejnost. Spolek není uzavřená skupina. Je otevřený pro nápady a náměty všech žen, které akceptují základní myšlenku spolku tzn. Sdružovat se, podporovat se, navzájem komunikovat, vzdělávat se a předávat si zkušenosti.

Práce spolku je rozdělena na 3 sekce:

  • Vzdělávací oblast

  • Poradenská oblast

  • Volnočasové aktivity

Každou sekci řídí zkušená žena, která se umí v dané oblasti orientovat a má bohaté a dlouhodobé zkušenosti v organizování akcí toho druhu.

KONTAKT:

E-mail: sumperskaaktivnizena@gmail.com
Web: aktivnizeny-sumperk.cz
Telefon: 724 032 984

2012 | MOONS DESIGN