Palírna Libina
Eva Stloukalová

Díky BEC družstvu dnes více vím, co chci - rozvíjet rodinnou firmu pálenici a zpracovávat ovoce, podílet se na dění v obci - spolek TENDER PRO a uplatnit své zkušenosti v týmu při realizaci projektů pro rozvoj regionu.BEC družstvo mi poskytlo zázemí v obtížných časech (stěhování rodiny, ztráta zaměstnání, hledání nového uplatnění).

Pod vlivem a v inspiraci ze setkání a spolupráce s lidmi z týmu BEC družstva a CPKP Moravskoslezský kraj jsem se učila řadě nových věcí. Dokázala jsem si tříbit vlastní záměr rozvoje rodinné firmy palírny, založila jsem neziskovou organizaci „Tender pro“, a spoluúčastnila jsem se přípravy a následné realizace projektu (ESF OPLZZ).

S BEC družstvem jsem absolvovala kurz „Základy podnikání“. Podílela jsem se na přípravě větších projektů, poznala jsem novou kvalitu práce, která je založena na důvěře, větší osobní odpovědnosti a rozhodování. Způsob práce v organizaci BEC mi pomohl být více trpělivou, odpovědnou a samostatnou. Kolegům BEC družstva a CPKP patří za to můj DÍK!

Co mohu nyní nabídnout Vám / veřejnosti?

… je na jednotlivých webových portálech. Těším se na setkání .

Služby zpracování ovoce pro zdraví.

Webové stránky

Facebookové stránky
Leták ochutnejte Moravu cestou zpracování ovoce

Publicita opomenutých hodnot.

Publikace Paměť místa Rodina Jonase Wolfa ke stažení zde:

Zkušenosti a zapojení v projektovém týmu v přípravě a realizaci menších či větších projektů pro udržitelný rozvoj regionu Šumpersko / Uničovsko.

Podílela jsem se na projektu www.aktivnizena50.cz a byla jsem součástí týmu BEC družstva: www.bec-coop.cz.

Kontakt:

Eva Stloukalová
Tel: 607 563 918 / 583 233 386
E-mail: info@palirnalibina.cz
Adresa: Dolní Libina 100, 788 05 LIBINA

2012 | MOONS DESIGN