Občanské sdružení Point
Eva Johnová

Občanské sdružení Point - podpora a sociální integrace. Neziskové sdružení pracující s mládeží. Občanské sdružení Point poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání.

O Pointu

Občanské sdružení Point poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání. Orientujeme se na smysluplné využití volného času mládeže prostřednictvím aktivit neformálního vzdělávání, zaměřených především na získávání kompetencí, důležitých pro osobnostní rozvoj a budoucí pracovní uplatnění mladých lidí.

Co děláme?


Vysíláme na projekty

Našim dlouhodobým záměrem je aktivně zapojovat mladé lidi do českých i zahraničních vzdělávacích projektů, protože věříme, že zkoušením si různých činností mladí lidé získávají potřebné schopnosti, dovednosti a kompetence, které zvyšují jejich osobní potenciál a hodnotu na trhu práce. Každý rok vysíláme desítky mladých lidí a pracovníky s mládeží na mezinárodní výměny mládeže, tréningy, semináře, konference a stáže.

Školíme projektový management

Pomáháme mladým lidem vytvářet a samostatně realizovat své vlastní projekty. V rámci výuky projektového řízení si mladí lidé v praxi učí identifikovat potřeby, stanovovat cíle, plánovat, organizovat, řídit a zajišťovat zdroje potřebné k dosažení stanovených cílů svých projektů. Týmová práce, delegování, prezentování, vedení a motivace lidí, adaptace na změny, komunikace – a to i v obtížných situacích, time-management, odpovědnost za důsledky svých vlastních činů, řešení problémů a konfliktů, umění naslouchat, konstruktivní poskytování a přijímání zpětné vazby…I to jsou činnosti, se kterými se mladí lidé na projektech setkávají, přičemž všechny tyto cenné zkušenosti jsou předpokladem pro osobnostní rozvoj a vědomé hledání a uskutečňování své životní dráhy.

A my sami se stále učíme …

Aktivně sledujeme nové trendy, vědecké poznatky a technologie a na nich stavíme naše postupy a produkty, v rámci mezinárodní spolupráce vyhledáváme inovativní nástroje k řešení problémů cílových skupin, jejich testování a hodnocení jejich uplatnitelnosti v našem prostředí.

Odkaz na video:


Výměna mládeže PasSPORT for Life, Albánie

Výměna mládeže Poverty in our Community, Kouty nad Desnou

Kontaktní údaje:

Eva Johnová, manažerka projektů

Občanské sdružení Point - podpora a sociální integrace

Jugoslávská 9, 787 01 Šumperk

E-mail: e.johnova@seznam.cz

Tel:
+420 775 326 026

Facebook Občanského sdružení Point

2012 | MOONS DESIGN