Nakladatelství Limonáda
Lucie Kučerová

Svět se mění... Čas se zrychluje... Děti jsou v pořádku...

Nakladatelství Limonáda je přidruženou aktivitou Hudebně-dramatického centra Galimatyáš a divadelního Studia My Dvě. Nakladatelství je zaměřené na tvorbu knih pro děti a dospělé s duší dítěte.

Končí éra velkých a neosobních organizací. Lidé chtějí být blíž. Zažít blízkost, která nám byla tak dlouho odpírána. Umění by mělo reagovat na změny ve společnosti i na potřeby s nimi spojené. Je potřeba si vychovat malé diváky i čtenáře s individuálním přístupem. To nabízíme.

V rámci projektu Limonáda do škol nabízíme autorské čtení pro děti 1. stupně ZŠ, družiny a jiné dětské kolektivy. Knihy jsou nabízeny také jako doplňkový materiál k učivu českého jazyka v rámci čtení/psaní. Součástí balení pro pedagogy jsou metodické listy zaměřené na práci s knihou v dalších hodinách.

S knihami pracujeme i v rámci vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky v systému DVPP - Divadelní výchova na pozadí současné dětské literatury.


Kontaktní údaje
:
MgA. Lucie Kučerová

Webové stránky: www.spolekgalimatyas.cz
E-mail: spolek.galimatyas@seznam.cz
Facebook: Spolek Galimatyáš
YouTube: Lucie Kučerová


Službu zajišťuje BEC družstvo - Business and Employment Co-operative

2012 | MOONS DESIGN