BEC družstvo - Business and Employment Co-operative je organizace založena v souladu s ustanovením § 221 a násl. Zákona č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o malý podnik, který má v současné době 3 členy (zakládající členové) a 3 zaměstnance. Hlavním cílem družstva je podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím implementace metodiky BEC - podnikatelsko-zaměstnaneckých center.

Působí na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, které jsou jedny z krajů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR.

Družstvo poskytuje podporu pro sebezaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce založených na principech sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Vytváří lepší podmínky svých členů pro přechod na trh práce. Slouží především k podpoře podnikatelských aktivit svých členů, k prosazování jejich společných zájmů, k ochraně zájmů svých členů a vzájemné spolupráci a pomoci. BEC družstvo se zabývá širokým spektrem podnikatelských aktivit svých členů v mnoha oborech a v rámci těchto registrovaných podnikatelských činností je jeho dlouhodobým cílem zajistit udržitelnost vytvořených pracovních míst a rozšiřování kompetencí k podnikání ohrožených skupin na trhu práce.

Inovativní prvky metody BEC spočívají ve vedení skupiny osob k získání podnikatelských kompetencí prostřednictvím vzdělávání, koučinku a mentoringu, a vedou je k tomu, aby nesly společnou odpovědnost za svá rozhodnutí a svoji prosperitu. Motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu, které vede ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji podnikatelských aktivit a jejich sebezaměstnávání.

BEC poskytuje začínajícím podnikatelům snadný přechod z nečinnosti k výdělečné činnosti. Pod vedením odborníků (zakládající členové družstva) umožňuje začínajícím podnikatelům (zaměstnancům družstva) experimentovat s jejich podnikatelským nápadem. Poskytuje bezpečné prostředí jak dosáhnout kontrolu nad svým pracovním životem, ale s podporou skupiny lidí, kteří se potýkají se stejnými problémy a chtějí spojit své nadšení a zkušenosti. V rámci vytvořeného vzájemně se podporujícího prostředí dochází k rozvoji jejich podnikatelských aktivit. BEC pomáhá překonávat jeden z nejvíce odrazujících problémů při rozvoji podnikání – izolaci, nedostatek ambicí, znalostí a sebevědomí potřebné pro rozvoj podnikatelských kariér.

Přidanou hodnotou BEC družstva je jeho přínos v ekonomickém a udržitelném rozvoji ve venkovských oblastech, protože podporuje znevýhodněné osoby na venkově (převážně nezaměstnané) v rozvoji sebezaměstnaneckých poměrů. Zajišťuje a přenáší cenné znalosti, ekonomické aktivity a zachovává společenský život ve venkovských oblastech.

Do budoucna má družstvo ambice rozšířit své působení po celé ČR.


Pozvánka na valnou hromadu dne 31. 5. 2024 od 08:30 hodin najdete ZDE.

Pozvánka na valnou hromadu dne 24. 8. 2022 od 10:00 hodin najdete ZDE.

Pozvánka na valnou hromadu dne 25. 8. 2021 od 09:00 hodin najdete ZDE.


Pozvánka na valnou hromadu dne 7. 5. 2021 od 13:00 hodin najdete ZDE.


Pozvánka na valnou hromadu dne 4. 9. 2020 od 09:00 hodin najdete ZDE.


Pozvánka na valnou hromadu dne 12. 6. 2019 od 09:00 hodin najdete ZDE.

Pozvánka na valnou hromadu dne 27. 7. 2018 od 10:30 hodin najdete ZDE.


Pozvánka na valnou hromadu dne 28. 7. 2017 od 11:00 hodin najdete ZDE.

Pozvánka na valnou hromadu dne 29. 7. 2016 od 11:00 hodin najdete ZDE.

Pozvánka na valnou hromadu dne 30. 7. 2015 od 08:00 hodin najdete ZDE.

Pozvánka na valnou hromadu dne 28. 5. 2015 od 11::00 hodin najdete ZDE.

Pozvánka na valnou hromadu dne 25. 9. 2014 od 11::00 hodin najdete ZDE.Rozhovor s Mgr. Ivo Škrabalem, předsedou BEC družstva pro magazín Business Life:


Aktuální leták o BEC družstvu ke stažení:


2012 | MOONS DESIGN