Bílé Stopy
Petr Sýkora

Obchodní a partnerská podpora projektu.

Celý projekt byl vyvinut za účelem automatického zpracování informací o aktuálním stavu běžeckých a turistických lyžařských stop v reálném čase.

Co je cílem projektu bílé stopy?

Informace jsou dostupné nejenom v grafické podobě na internetových stránkách, ale i jinou jednodušší formou - tedy pro mobilní přístroje. Pro tento účel jsou stránky zpracovány v responzivním designu umožňující práci v mobilních telefonech, iPodech, tabletech a dalších zařízeních. Nedílnou součástí informací o aktuální úpravě tras jsou i informace o jednotlivých sportovních střediscích, pozvánkách na plánované akce, nejbližší Horské službě, informačních centrech, aktuálním počasí, restauracích apod.

Jak systém jak systém pracuje?

Mobilní prostředky upravující běžecké stopy (rolby, skútry, čtyřkolky) jsou vybaveny satelitním monitorovacím systémem. Data z těchto zařízení jsou zpracovávána speciální aplikací a výsledky jsou ihned importovány na internetové rozhraní www.bilestopy.cz. Zde se pravidelně generují aktuální stavy stop, které jsou barevně odlišeny v závislosti na aktuálnosti informace a jsou umisťovány na mapové podklady dané lokality nebo regionu.

Sezóna 2014-2015

Pro tuto a následující sezony jsme uzavřeli partnerství s jedním z nejvýznamnějších dodavatelů funkčního sportovního oblečení pro amatéry i profesionály - značkou CRAFT.

Další partnerství bylo navázáno se pořadatelem seriálu závodů SkiTour.

Aktuálně probíhající sezona nám díky příznivému stavu sněhu dovoluje plně zprovoznit všechna střediska služby portálu.

Doplňujeme postupně přenosy dat z dílčích částí regionů, aby vznikla ucelená mozaika stop - tentokráte dva další stroje v Harrachově, jeden v Kořenově a další dva stroje v Beskydech.

V rámci návaznosti stop na Polském území byl projekt rozšířen o další partnery, tentokrát na region Góry Bialske.

V rámci začlenění informací o úpravě stop z pohoří Krušné Hory jsme navázali spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje, který provozuje informační systém, částečně doplňují informace v našem portálu. O dalším plnohodnotném začlenění celého území jednáme.

Sezóna 2013-2014 - zásadní rozvoj projektu

Tato sezóna i přes výraznou nepřízeň sněhu měla zásadní vliv na rozvoj projektu.

Díky účasti na projektu MSK v Ostravě - Jesenická magistrála byly osazeny stroje provádějící údržbu stop v regionu Východních Jeseníků a Beskyd.

Ve spolupráci se Svazkem měst a obcí Krkonoše byl realizován dotační program pro vybavení strojů na úpravu stop v Krkonoších a přeshraniční spolupráce s areálem Jakuszyce v Polsku navazující na stopy v Harrachově.

Díky neustále probíhajícímu vývoji portálu byla SMS služba nahrazena responzivní verzí určenou pro tablety a chytré telefony.

I přes krátkou a na sníh chudou zimu dosáhl zájem uživatelů v návštěvnosti portálu cca 90 tisíc přístupů.

Pro sezónu 2009-2010 byl projekt rozšířen o další zimní střediska. Byly osazeny rolby v Rokytnici na Jizerou, Vrchlabí a Strážné v Krkonoších. Projekt byl prezentován ve zpravodajství televize NOVA.

Před započetím zimní sezóny 2007-2008 již byly osazeny všechny klíčové stroje podílející se na úpravě běžeckých stop celého rozsáhlého území Šumavy. Projekt byl i úspěšně prezentován ve zpravodajství ČT.

Pro zimní sezónu 2006-2007 byl projekt rozšířen o Jizerské hory a i zde byly stroje na úpravu běžeckých stop osazeny monitorovacím zařízením. Zde byla poprvé provedena instalace i do 2 sněžných skútrů s výbornými výsledky. Současně pro tuto sezónu byl projekt rozšířen o SMS službu. Ve spolupráci se společností T-Mobile Czech republic a.s. byla spuštěna SMS služba „BEZKY“ poskytující široké veřejnosti zjištění aktuálního stavu úpravy běžeckých stop pomocí dotazu formou SMS.

První náznaky pro realizaci tohoto projektu vznikly na počátku zimní sezóny 2005-2006 ve spolupráci s RRAS (Regionální rozvojová agentura Šumava). Zde vznikla první myšlenka o instalaci monitorovacího zařízení do sněžné rolby, která provádí úpravy běžeckých stop. Původním záměrem byl přehled o provozu rolby za sezónu. První testovací zařízení bylo instalováno v prosinci 2005 do rolby v Českých Žlebech. Systém se osvědčil a do konce sezóny byly instalovány ještě další systémy. Na základě získaných podkladů a informací z roleb vznikl nápad realizovat On-line přenos do webového rozhraní a zobrazovat tyto informace v reálném čase. Největším problémem bylo získávání a zpracování kvalitních mapových podkladů. Každá ze zobrazovaných tras se musela zpracovat a tím vznikla síť reálných tras tak, jak jsou v současné době viditelné v mapách.

Partneři projektu:

  • Craft
  • Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
  • JIZERSKÁ, o.p.s.
  • Skiareál Rokytnice nad Jizerou
  • Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
  • Krkonoše - svazek měst a obcí
  • Sdružení obcí Orlicko
  • Česká unie sportu - Lyžařský areál Zadov

Kontakt:

Petr Sýkora
E-mail: sykora@bilestopy.cz
Telefon: +420 737 520 918
Web: www.bilestopy.cz

Facebook: https:/www.facebook.com/bilestopy
Twitter: https:/twitter.com/BileStopy
Google plus: https:/plus.google.com/+BilestopyCz/posts

2012 | MOONS DESIGN